Azonosítási eljárások

Azonosítási eljárások során operatív intézkedéseket és kriminalisztikai módszereket alkalmaztak a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított, ismeretlen személy kilétének megállapítására, valamint az operatív bizonyítékok, bizonyítási eszközök felkutatása, rögzítése, azonosítása érdekében. Megkülönböztették a személy, a tárgy és a nyom azonosításának típusait. Alkalmazására a következő, tipikus esetekben került sor: kémtevékenység eszközeinek megállapítása (vegyi indigó, konténer, mikrofon), ismeretlen külföldi személyek azonosítása, rendkívüli eseményeknél, operatív bizonyítékok szerzése (fegyver, lőszer, robbanóanyag), állam- és szolgálatititok-sértés esetén bűncselekményt elkövetők felderítése, helyszínes bűncselekmények (rombolás, kártevés) tetteseinek felderítése.