BM hivatásos állománya

A BM hivatásos állományán természetesen elsősorban a III. Főcsoportfőnökség központi és vidéki állományának tagjait kellett érteni. Azonban – a pártállam elnyomó mechanizmusait vizsgálva – nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az állam (politikai) rendjének fenntartásáért a Belügyminisztérium egész testülete felelős volt. A rossz ÁVH-s beidegződések (ún. „avantgardizmus”) leküzdésére a politikai nyomozók számára, párt- és szakmai fórumokon, éveken keresztül igyekeztek sulykolni az „összbelügyi” szemlélet fontosságát, azaz azt, hogy munkájuk során a rendőrséggel és az egyéb rendvédelmi szervekkel egyenrangú partnerként kell együttműködniük. Ez az elv lényegében minden fontos hivatalos dokumentumba, törvényi szabályozásba[1] is bekerült. E követelmény másfelől azt jelentette, hogy az állambiztonsági szervek tevékenységét valamennyi területen dolgozó hivatásos belügyi alkalmazottnak segítenie kellett. Kitételként csupán arra kellett ügyelni, hogy saját szolgálati feladata ellátását nem gátolhatta az állambiztonsági szervektől kapott megbízás. (Különleges esetben a más BM-szervhez tartozókat ki kellett kérni parancsnokaiktól.) Emellett az együttműködés természetes kritériuma volt a titkosság. A más szervektől kapott információ felhasználásához a III. Főcsoportfőnökség vezetőinek elvileg szintén engedélyt kell kérni kollégáiktól. A március 15-i ünnepségek biztosítása pedig kezdettől fogva az állambiztonság és a közrendvédelem szoros együttműködésével zajlott.

A megfogalmazott elvek megvalósulása egyes esetekben kitűnően nyomon követhető. A nyolcvanas évek közepén vezetett „Repülőegyetem” nevű objektum dossziéba például nemcsak a különböző megyei rendőr-főkapitányságokkal folytatott levelezés, hanem egy körzeti megbízott feljelentése is bekerült. Emellett az intézkedési tervekben a hétfői szabadegyetemek bomlasztására, razziák végrehajtására folyamatosan számoltak a rendőrség különböző erőivel is.

 

[1] A Belügyminisztérium hivatásos állománynak feladatait elsősorban az 1971. évi 10. számú tvr., valamint a rendőrség feladatait a rendőrségről szóló 39 (1974. szeptember 1.)  MT sz. rendelet szabályozta. A belügyminiszter 24/1985 sz. parancsával életbe lépett Magyar Népköztársaság Rendőrsége Szolgálati Szabályzata, szakterületenként határozta meg a belügyi állomány tennivalóit.