Hálózati nyilvántartások

A hálózati nyilvántartás a BM állambiztonsági munkáját végző szervek titkos segítőtársai adatait tartalmazta.

Az államvédelem által beszervezettek adatai az 1956-os forradalom során számos megyében dekonspirálódtak, nyilvánosságra kerültek vagy megsemmisültek. A hálózat újjászervezése mellett, a nyilvántartás rendezése is hosszabb időt vett igénybe. A hetvenes évek elejétől az elektronikus adattárolási lehetőségek megjelenése hozott változást. Ennek részletei jelenleg még hozzáférhetetlenek, azonban az adatkezelés hetvenes évek közepére kikristályosodott szervezési elvei az állambiztonsági jegyzetekből megismerhetőek.  A hálózati nyilvántartás ekkortól központosított és a meghatározott szerveknél vezetett helyi nyilvántartásokból áll. A központi nyilvántartást a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség vezette. Ebben az alábbi adatokat rögzítették:

 

  • központosított név szerinti nyilvántartás a BM állambiztonsági munkát végző szervek hálózatáról, amely magában foglalta a beszervezett foglalkoztatott és kizárt hálózati személyeket, a „figyelőzetett”[1] személyeket és a meghiúsult beszervezéseket;
  • név szerint nyilvántartás a hálózati személyek operatív szempontból jelentős magyarországi és külföldi kapcsolatairól;
  • lakcím szerinti nyilvántartást a Budapest területén lakó foglalkoztatott hálózati személyekről;
  • az  árulóvá vált, külföldre szökött, hazatérést megtagadó hálózati személyek adatait;
  • a hálózat személyére, képzettségének, állambiztonsági szervekkel való kapcsolatának, a foglalkoztatására, hírszerző lehetőségre, személyi tulajdonságokra, adottságokra vonatkozó adatok.

 

 A csoportfőnökségeken, önálló osztályokon, megyei és budapesti állambiztonsági szerveknél vezetett helyi nyilvántartásokból a következő információkhoz lehetett jutni:

 

  • név szerinti nyilvántartás saját hálózatról, az általuk „figyelőzetett” személyekről;
  • saját szerv jelentős bel- és külföldi kapcsolatairól;
  • határidő szerinti nyilvántartást a pihentetett hálózatról;
  • megyei állambiztonsági szervek lakcím szerinti nyilvántartása az általuk foglalkoztatottakról.
 

[1] Figyelőztetés alatt az érintett útlevélkérelmeinek ellenőrzését értették.