Megbízhatóság elve

A jelöltek kiválasztásánál alapvető szempont volt a megbízhatóság, a szervekhez való kedvező viszony, bizalom, őszinteség.

Ugyanakkor az állambiztonság az eredmény érdekében kénytelen volt ésszerű kockázatot is vállalni. Ennek mértéke a különböző esetekben eltérő volt. Hazafias alapon beszervezés esetén a jelölt megbízhatóságának biztosítéka világnézeti, politikai meggyőződése, a szervekhez és feladatukhoz való alapvető értelmi és érzelmi viszony, szocializmus ügyébe vetett hit, a társadalmi haladás iránt érzett felelősségérzet, hazafiság, internacionalista érzelem, vagy az ellenség szenvedélyes gyűlölete volt. Terhelő, kompromittáló adatok alapján történt beszervezéskor azt kellett mérlegelni, mennyire tart a jelölt a büntetéstől, milyen mértékben köti ez a szervekhez, milyen politikai, erkölcsi, egzisztenciális, anyagi hátrányba kerülne ügyének nyilvánosságra kerülésekor. Anyagi érdekeltség estén azt vizsgálták milyen jellegű a jelölt kielégítendő anyagi érdeke, szükséglete.