Személyes kapcsolat

Az utolsó kategóriát, a „személyes kapcsolatokat” csak a katonai elhárítás területén foglalkoztatták. Ez az együttműködés az operatív tiszttel kialakult személyes szimpátia alapján jön létre

A kapcsolattartás nyíltan történt, de az átadott információk titkosak voltak. Nyilvántartásba ők sem kerülhettek, az operatív tiszt csak munkafüzetében vezette nevüket. Beszámolóik alkalmával parancsnokaikat tájékoztatni kellett a távolmaradás okáról.

Ritkán, de előfordult, hogy a hálózaton kívüli kapcsolat első két kategóriájából is beszerveztek valakit. „Hivatalos kapcsolat” esetében azonban egyetlen eset sem ismert, amikor e beszervezés ne SZT-tiszti kinevezést jelentett volna. Ez a funkció egy „hivatalos kapcsolat”-nak már társadalmi állása miatt is kijárt. Az 1970-es évektől a polgári életből kinevezett SZT-tisztek szinte mindegyike korábban hivatalos kapcsolat is volt. SZT-kinevezésükre azonban csak akkor kerülhetett sor, ha munkahelyi feladataik mellett tudtak aktív operatív ügyekre is időt fordítani. Jogok és előjogok szempontjából tehát a „hivatalos kapcsolat” jelentette a legmagasabb szintű együttműködést, mivel ezt a kategóriát, szemben az SZT-tisztekket nem terhelte jelentésírási kötelezettség, rendfokzat híján a BM-től utasítást nem kaphatott és nem is tartozott a katonai ügyészség hatálya alá.