Beszervezés végrehajtása

Az operatív tiszteket külön képezték a beszervezés gyakorlati megvalósítására. Egy általános séma szerint egy alkalom a következő részletekből állt:

– jelölt személyes tanulmányozása, bevezető beszélgetés, rokonszenv keltése,

– beszervezés végrehajtása,

– szervezetszerű titkos együttműködés gyakorlati kérdéseinek tisztázása (jogok és kötelességek ismertetése, feladatok meghatározása, kapcsolattartás módja, konspiráció szabályai, fedőnév használata),

– együttműködési nyilatkozat megírása.

Ezt saját kézzel, személyi adatok feltüntetésével kellett megíratni, valódi névvel aláíratni. (Terhelő adatok esetén szerepelt benne, hogy huzamosabb idő után eltekintenek a felelősségre vonástól.) Az irat egy példányban készült és a hálózati személy B dossziéjába került. Különleges esetekben a nyilatkozattól el lehetett térni.

A beszervezés kapcsán annak alanyairól egy részletes statisztikai adatlapot is ki kellett tölteni. Az ebben feltüntetett adatok a beszervezett pontos karakterisztikáját tartalmazták. Mind az adatlapot, mind a megnyitott B és M dossziét, mind a 6-os kartont (és egyéb esetlegesen kitöltött nyomtatványokat) szigorú nyilvántartásban növekvő sorrendben naplózni is kellett. Ennek köszönhetően egy személy beszervezési dokumentumai gyakorlatilag hamisíthatatlanok.

A magyar állambiztonság működésének egyik sajátossága, hogy a hálózati személyként foglalkoztatottak jogi helyzetét[1] is szabályozták, az együttműködők nemcsak kötelességekkel, hanem jogokkal is rendelkeztek. Ezeket elvileg a beszervezéskor tisztázni is kellett. A hálózati személyek kötelességei a következők voltak:

 

– vállalt feladatok pontos végrehajtása;

– tudomására jutott bűncselekmények és az állambiztonsági szerveket érdeklő operatív adatok írásban történő jelentése;

– súlyos államellenes bűncselekmények (merénylet, rombolás stb.) megakadályozása akár lepleződés, sőt élete kockáztatása árán is;

– az operatív lehetőségeik, operatív és politikai ismereteinek állandó fejlesztése, bővítése.

 

 A hálózati személyek a következő jogokkal rendelkeztek:

 

– az utasítások alapján végrehajtott cselekedeteiért az állambiztonsági szerv volt a felelős;

– a munka során ért károsodása esetén kártérítés illette meg;

– huzamosabb eredményes együttműködés esetén méltányos mértékben segítséget kérhetett lényeges anyagi, egzisztenciális problémák megoldásához.

 

Az első alkalom része volt a konspirációs szabályokkal kapcsolatos kiképzés (fedőnévhasználat, jelentésírás szabályai – pl.: minden jelentést egyes szám harmadik személyben kell írnia egy példányban – kapcsolattartás módja). Ezt követően az új hálózati személy megkapta első feladatát. A beszervezésről részletes jelentést kellett tenni.

A hálózati személyekkel való kapcsolattartásnak három követelménynek kellett megfelelnie:

1. a kapcsolattartás titkossága;

2. a kapcsolattartás folyamatossága, megszakításmentes összeköttetés;

3. a kapcsolattartás tervszerűsége.

Soros találkozóra általában havonta, de egy konkrét államellenes tevékenység felderítése esetén akár naponta, hetenként is sor kerülhetett. Biztosító találkozóra az elmaradt alkalom után 1-3 nappal került sor. Kapcsolat újrafelvételi találkozót akkor tartottak, ha az összeköttetés valamiért megszakadt. Rendkívüli találkozóra váratlan, nagy jelenségű események, különösen fontos információk megszerzésekor került sor.

A kapcsolattartás, összeköttetés lehetett személyes vagy közvetett (rezidens közbeiktatásával, különösen külföldön), illetve technikai (személyi „postaláda”, pl. újságárus, trafikos, tárgyi: „postaláda”, rejtekhely, rádió adó-vevő, telefon, telexgép, levél, távirat, titkosírás, feltételes jelzés – fény, hang, redőny, virág…)

 

[1] A hálózati személy jogi helyzetét a következő jellemezte:

– a terhelő adattal beszervezettek ügyét idővel felül kellett vizsgálni;

– a hálózati személy látszólag részt vett bűncselekményben (mint feljelentési kötelezettség elmulasztása), így a szervek feladata volt megóvásuk, az ügyből történő kivonásuk;

–  hálózati személy problémája, panasza esetén meghallgatást kérhet az tartótisztje vezetőjétől.