Beszervezési terv - Tanulmányozás során szerzett adatok elemzése, következtetések, verziók felállítása

A beszervezés előtt beszervezési terveket, javaslatokat kellett készíteni. Ennek „leíró része” a jelölt konkrét és perspektivikus feladatait, jellemzőit, a „terv rész” magának a beszervezésnek a részleteit tartalmazta:

– időpont, hely megválasztása (alkalmas, legalizált időpont, mikor alkalmas, kedvező munka- és konspirációs feltételek), (beszervezést tilos volt végrehajtani párt- és társadalmi szervek választott vezetőinek, tanácsok, minisztériumok, főhatóságok helyiségeiben, nem lehetett nyilvános szórakozóhelyeken sem, célszerűnek a hivatalos helyiségek használatát tartották);

– a meghíváshoz megfelelő ürügyet kellett találni (természetes vagy mesterséges helyzet);

– gondoskodni kellett a megfelelő fogadásról, az érkezés biztosításáról (terhelő adatos beszervezés esetén az előállításról).