Rezidens

A rezidens az állambiztonságnak az a titkos munkatársa volt, akit arra is alkalmasnak találtak, hogy egy operatív tiszt ellenőrzése mellett valamely intézményben foglalkoztatott állambiztonsági munkatársak (hálózati személyek és/vagy SZT-tisztek) egy csoportját vezesse. A rezidens és a hozzá kapcsolt informátorok alkották a rezidentúrát. Ilyeneket elsősorban a hírszerzés és a kémelhárítás alkalmaz, ezt a hálózati intézményt idővel minden nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező minisztériumban és hivatalban, valamint minden gazdasági és diplomáciai képviseleten létrehozták.