Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Fekete Hollók

A BM II/5-f. alosztálya 1958-tól "Fekete Hollók" fn. operatív feldolgozó munkát folytatott egy klerikális államellenes szervezkedés ügyében, melynek ideológiai alapját a résztvevők a pápai szociális enciklikákból és körlevelekből merítették. A szervezkedés kiterjedt a volt ciszterci és jezsuita rendek, a KIOE-KLOSZ, a "Regnum Marianum" és más ifjúsági szervezetek, a piarista- és bencés rend egyes tagjai valamint egyes rk. papok által irányított illegális szervezetekre és csoportokra, melyek az ország különböző területein - elsősorban Budapesten - működtek. Ifjúsági fiú- és lánycsoportokat, felnőtt köröket, családközösségeket, értelmiségi, szakmai, ún. "elit" csoportokat, cserkészcsapatokat szerveztek.

ciszterciek, ciszterci öregdiákok, cizterci illegáció, jezsuita illegáció, IPARTERV Turista Szakosztály, UVATERV, Vasas Természetjáró Szakosztály, Eötvös Collegium (1940' évek, 254. p), Gamma gyár

A dosszié elérhetősége: https://www.abtl.hu/spyOne/FLDshow.jsp?FLD_ID=91930

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban