Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Fekete Hollók

Iratképző szerv: BM II/5-f alosztálya.
A BM II/5-f alosztály 1958-tól "Fekete Hollók" fedőnéven operatív feldolgozó munkát folytatott, ennek célkeresztjében a rendszer által illegálisnak minősített, a pápai szociális enciklikák és körlevelek szellemében működő katolikus egyházi csoportosulások álltak. A "szervezkedés" mérlegére tett csoportosulások a korabeli magyar katolikus élet széles spektrumát felölelték: KIOE-KLOSZ, Regnum Marianum és más, az ország különböző területein, mégis elsősorban Budapesten működő ifjúsági szervezetek, ciszterciek, jezsuiták, piaristák, bencések és világi rk. papok által irányított ifjúsági fiú- és leánycsoportok, felnőttkörök, családközösségek, értelmiségi, szakmai csoportok, cserkészcsapatok, mint például a Soós László és Thiry István rk. lelkész által vezettett szegedi Turul Gárda.

A dosszié elérhetősége: https://www.abtl.hu/spyOne/FLDshow.jsp?FLD_ID=91935

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban