Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

"Szabadságharcosok"

1. Emigráns magyar szervezetek irattöredéke:
- A New Brunswick-i Magyar Amerikai Atléta Klub alapszabálya, 1962.
- A New Brunswick-i magyar Egyházak, Egyesületek, Szervek Bizottságának megalakításának alapokmánya, 1970.
- Amerikai Magyar Szövetség Igazgató tanácsa és tisztviselők, tanácsadó testülete, valamint a fejlesztési tanács névsora, é.n.
- "Felhívás a Pátria Hungaria közösségébe tartozó testvéreinkhez", 1976.
- Az Amerikai Pátria Hungaria tagfelvételi nyomtatványa é.n.
- A Magyar Közösség Egyesület (H.C.A) kétnyelvű hírlevele, 1976. február;
- Somody Pál Oláh Károlyhoz írt levele Czine Mihály amerikai előadói körútjáról, 1974.
- Passaic-ból (USA) "Zoli" aláírással "Kedves Bandikám" megszólítású levél, 1975.
2. A New Brunswicki Amerikai Magyar Női Demokrata Club 1947-es választási népgyűlésének meghívója, 1947.
3. A New Brunswick-i magyar szervezetek (Teleki Pál Cserkészotthon, a magyar református egyház, a Bethlen Gábor Családi Kör, a Brunswick-i Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága, a Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet) a Magyar Szabadságharcos Szövetség, az MHBK helyi szervezetei, a Hungarian American Club, a Magyar Amerikai Atlétikai Klub (H.A.A.C), a nemzetközi folk-fesztivál kulturális, közéleti és politikai plakátjai, meghívói, 1971-1978;
4. Az IKKA (IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció) útján küldhető ajándékok listája, eljárási rendje, 1975-1976;
5. Kiadványok:
- Üzenet a világ magyarjainak - A magyar irodalom által készült és megőrzött gyönyörű művein keresztül. Összeállította: Éles Jánosné Pallai Erzsébet, New Brunswick, é.n.
- A Lindeni Első Magyar Jótékonycélú Kerekasztal Társaság ötvenöt éves jubileumi emlékkönyve, 1972.
- Amercan Hungarian Studies Foundation, Bulletin. 1967-1968, VII/1. (Benne többek között Selye János orvos-biológusról fotók), 1968.

A dosszié elérhetősége: https://www.abtl.hu/spyOne/FLDshow.jsp?FLD_ID=377953

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban