Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Hegedüs IstvánKósa Pál

Kormos Zoltán

Kormos Zoltán (1933 –1956) 1944-től a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (az államosítás után József Attila Gimnázium) tanulója volt. Itt a 25. számú Szent Imre cserkészcsapat Szent György rajának Kócsag őrsében lett cserkész. 1951-ben származása miatt családjával együtt kitelepítették Budapestről. Kétéves késedelemmel Berettyóújfaluban érettségizett. Egyetemre nem vették fel. Két évig honvédségi munkaszolgálatos, majd segédmunkás volt egy vegyi üzemben.

1956. október 23-ától 30-áig, majd november 4. és 7. között a Corvin közben harcolt. Az egyik löveget kezelte a szovjet csapatokkal szemben. „Öcsi” a november 7-i küzdelemben hősi halált halt.

1956. december 8-án helyezték örök nyugalomra a Kerepesi temetőben. A SOTE emléktábláján a hősi halottak között az ő neve is szerepel. 1991-ben a köztársasági elnök posztumusz a Hazáért és Szabadságért emlékérmet adományozta neki. Ugyanekkor dr. Jankó Béla, volt évfolyamtársa létrehozta a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Kormos Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj Alapítványt.

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban