Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Dr. Melocco JánosHegedüs István

Földesi Tibor

Földesi Tibor (1923–1958) villanyszerelő az 585. számú báró Tallián Béla cserkészcsapat őrsvezetője volt. 1934 és 1938 között a szegedi Szent Imre polgári iskola tanulója. 1943-tól a budapesti Gammában dolgozott.

1944-ben a nyilasok bevonultatták, orosz fogságba került, de megszökött. Ezután Szőregen, Győrben, Esztergomban és Szegeden dolgozott. 1956-ban részt vett a szegedi eseményekben. A helyi kisiparosok szövetsége delegálta a munkástanácsba, amely később néptanácsként, végül pedig szegedi forradalmi bizottmányként tevékenykedett. Később a szervezet elnökségi tagja lett. Leszerelte a nyugati rádióadások zavarására telepített berendezéseket, és a bizottmány rendelkezésére bocsátotta őket. Lakásán rejtegette a szegedi börtön parancsnokát, hogy megvédje az inzultusoktól. November 23-án kénytelen volt Ausztriába, majd az NSZK-ba távozni. Decemberben visszajött Magyarországra, de mivel az ávó kereste, újból az NSZK-ba távozott. Majd Magyarországra csalták, de 1957. március 24-én már a határon letartóztatták. 1957. november 2-án a Szegedi Katonai Bíróság, Jáger László alezredes tanácsa elsőfokon tizenöt év fegyházra ítélte. 1958. január 30-án a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiuma, Szimler János alezredes tanácsa az ítéletet másodfokon halálbüntetésre változtatta, és azt másnap, 1958. január 31-én végre is hajtották. Földi maradványai a 301-es parcella 16. sorának 35. sírjában nyugszanak. Szeged-Szőregen avatták fel emléktábláját 1995-ben.

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban