Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Bázisközösségek

A hagyományos (plébániai) kereteken túl szerveződő kisközösségek, öntevékenyen csoportok a katolikus egyházban. Szerveződésük alapja a lelki megújulás igénye, a személyes vallásosság iránti igény. Megalakulásul hátterében sok esetben az egyházüldözés, a pártállam által rendkívül szűkre szabott „legális” egyházi keretek is szerepet játszottak. A hetvenes évekre Magyarországon több száz ilyen csoportot tartottak nyilván, amelyek az illegális hitoktatástól, a családközösségeken át az önálló lelkiségi mozgalmak terjesztéséig számos funkciót betölthettek.

 

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban