Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Batka Ferenc

A szombathelyi Antibolsevista Gárda

AszombathelyiAntibolsevista Gárda (vagy Antibolsevista Magyar Ellenállási Mozgalom) tagjai a város premontrei gimnáziumába jártak, és nagy részük az 50. számú Hunyadi cserkészcsapat tagja volt. Közülük Gyimesi Szilárd nehezen viselte el az orosz katonák jelenlétét, a kommunista vezetők túlkapásait, pap tanárai meghurcolását, a templomba járás megtiltását, az internálásokat és bebörtönzéseket. Ezért az igazságért harcolva, ifjúi idealizmussal és buzgalommal, barátaival és cserkésztársaival alakította meg az Antibolsevista Gárdát. Röplapokat írtak és terjesztettek, szabotázscselekményeket terveztek, a rendszer megdöntésére szervezkedtek.

1950 őszén behívták katonának, közben társait elfogták és letartóztatták. Őt a katonaságnál tartóztatták le. 1951. április 5-én került sor a Markó utcai bíróságon a csoport ügyének tárgyalására. Gyimesi Szilárd (Csorna, 1929 – Budapest, 1951), Matók Leó (Szombathely, 1928 – Budapest, 1951) és Alföldi László cserkészeket halálra ítélték. Kokas János életfogytiglanit kapott. A többi vádlottra 3–17 évi fegyházbüntetést szabtak ki.

Gyimesi Szilárd és Matók Leó sírja között egy hatalmas kopjafa áll. A szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium első emeleti folyosóján pedig emléktábla örökíti meg a gimnázium három mártírját. Az 50. számú Hunyadi cserkészcsapat otthona a gimnázium udvarában található. Ennek falán is elhelyeztek egy márvány emléktáblát.

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban