Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Vitéz Kőszeghy László dr.Zana Albert

Vitéz Somogyváry (Freissberger) Gyula

Vitéz Somogyváry (Freissberger) Gyula (1895–1953) Somogyváron és Budapesten végezte iskolai tanulmányait. Már tizenhárom évesen feltűnt írói készsége. Újságírónak készült. Az első világháborúban három év frontszolgálat alatt több országban is harcolt. A két világháború közötti időszak kedvelt költője, írója, a népszerű „Gyula diák”. Sorra jelentek meg politikai és esztétikai cikkei, költeményei és prózai írásai, majd színdarabjai, drámái és regényei. 1920-tól az MTI-nél dolgozott, és rövidesen a belpolitikai hírszolgálat vezetője lett.

1928-tól a Magyar Telefonhírmondó és Rádió irodalmi igazgatója volt. 1921-ben vitézzé avatták. 1935-ben kormánypárti országgyűlési képviselő, aki nem szavazta meg a második zsidótörvényt. A felvidéki és a kárpátaljai visszacsatolás alkalmával ismét katona volt. Ő szervezte meg a kassai magyar rádiót. 1940 tavaszától Teleki Pál kérésére titkos rádiószolgálatot látott el. Ezért a Gestapo 1944. március 21-én elhurcolta, de Mauthausenből 1945-ben megmenekült, majd Rákosiék 1950-ben Kistarcsára internálták. 1953. február 12-én, a Gyűjtőfogház rabkórházába szállítása közben vagy a kórházban, ismeretlen körülmények között halt meg. Korábban cserkész volt, majd a mozgalom nagy támogatója. Földi maradványai a 301-es parcella 6. sorának 4. sírjában nyugszanak. Újratemetése 1993. február 13-án volt.

Budapesten, az I. kerület, Ybl Miklós tér 2. szám alatt, egykori lakóháza falán születésének századik évfordulóján emléktáblát helyeztek el, Szigetszentmiklóson pedig szintén emléktábla jelöli egykori alkotóhelyét.

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban