Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

(Pál második levele Timóteushoz, 4,7-8)

"Illegális ifjúsági munka"

A honlap célja az egyházi ifjúsági mozgalmakhoz (illetve kiemelten cserkészethez) kapcsolódó (1945 és 1989 között keletkezett) állambiztonsági anyagok és egyéb pártállami dokumentumokon alapuló egykori közösségek, kommunizmus alatti életének, üldöztetésének, túlélésének bemutatása.

tovább

A pártállami időszakban Magyarországon ifjúságnevelő munkát lényegében csak a kommunista tömegszervezetek végezhettek. A társadalmi mozgalmak felszámolása, valamint az egyházüldözés megindulása után a fiataloknak szóló közösségi programok szervezése illegális tevékenységnek számított. Az üldöztetés, tiltás, diszkrimináció ellenére a korábbi közösségek élete nem szűnt meg az ország szovjetizálása után sem, de tevékenységüket csak a hatalom kutató szeme elől elrejtve végezhették.

A honlapon publikált tartalmak arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi történt a cserkészekkel, illetve a vele rokon keresztény ifjúsági mozgalmakkal 1945 után. Az írások szerzői naplók, visszaemlékezések és a hatalmi szervek iratainak elemzése alapján elevenítik fel az egykori közösségek életét.

A legfrissebb kutatási eredményeket összegző tanulmányok, cikkek, szószedetek alulnézetből mutatják be a szovjet típusú rendszer hazai működését. A felidézett történetek egyszerre szólnak a hagyományőrzésről, egy sajátos ellenkultúra kialakulásáról, valamint a személyes és közösségi autonómiáért folyó küzdelemről.

A kutatás 1956-os forradalom 60. évfordulójának alkalmából, “Parázs a hamu alatt Magyar cserkészet a kommunizmusban” című pályázat keretében valósult meg 2016. szeptember - 2017. április között.

A kutatásra az 1956-os Emlékbizottság Angyal István pályázatának keretében kerül sor.

Ajánló

„NEKÜNK NINCS SZÜKSÉGÜNK NAGY CSERKÉSZETRE, NEKÜNK AZ KELL, HOGY A CSERKÉSZFORMÁT KISAJÁTÍTSUK – A KOMMUNISTA PÁRT RÉSZÉRE.” (AZ MKP KV IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATA, 1947. DECEMBER 12.)

Cserkészet felszámolása, Illegális ifjúság, Katakomba élet

Tanulmányok

„A kiépülő diktatúra megkereste és megtalálta azokat a belső hajszálrepedéseket is, amelyekbe éket verve igyekezett szétfeszíteni a cserkészek közösségeit”

Életutak

"...nagyon fájt, hogy az ember nem lehetett cserkész, még a szót kimondani sem lehetett. De ennek ellenére a cserkészet számunkra egy élő valóság volt..."

Állambiztonság

"...hiszen a Kádári diktatúra elsősorban nem az állambiztonság terrorján, hanem a kommunista párt mindent ellenőrző mechanizmusain alapult."

Illegalitás

„A fiatalok úgy vélték, talán nem sok idő elteltével a megszállt országok elhagyására kényszerítik a szovjet csapatokat, s így majd ismét szabadon cserkészkedhetnek. Akkor még nem gondoltak arra, hogy hosszú megszállás vár az országra, és emiatt a földalatti cserkésztevékenység járatlan útja lesz a jövőjük”

Kronológia

 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990

   Térkép

   Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban